سنگ کاری نمای ساختمان و کف و دیوار با قیمت انواع سنگ کاری ساختمان

سنگ کاری ساختمان

سنگ کاری نمای ساختمان و سایر سطوح با هدف پوشاندن اجزای تشکیل دهنده یک سازه و در اولویت بعد زیبایی و جلوه بخشیدن به ساختمان مسکونی ، تجاری و اداری است. سنگ کاری شامل کار کردن با سنگ طبیعی و مصنوعی می باشد و در مراحل مختلف سنگ کاری که در مباحث آیین نامه ای […]