پیچ و رولپلاک سنگ نما با طناب و بدون داربست در اصفهان با اکیپ مجرب و بیمه دار به صورت حرفه ای ارائه می شود .

پیچ و رولپلاک نما اصفهان

جهت محکم کردن سنگ نمای ساختمان در شرایطی که سنگ ، سرامیگ و ... ساختمان تان سست شده و لازم به محکم کاری است ، این کار تنها با محکم کردن سنگ نما توسط پیچ و رولپلاک ممکن می شود . 

کاربرد روش پیچ کردن سنگ تنها به مرحله سست شدن سنگ نیست و می توان قبل از این اتفاق و برای جلوگیری از ریزش سنگ و احتمال خسارات جانی و مالی پیچ کردن سنگ را انجام داد .

نصب دودکش نما در اصفهان

کاربرد دیگر پیچ و رولپلاک نما با راپل ، نصب دودکش و یا نصب توری برای درز انقطاع بین دو ساختمان نیز کاربرد دارد، هر نوع خدمات سبک که لازم است در نمای ساختمان تان انجام شود.

جهت سفارش خدمات پیچ و رولپلاک نما در اصفهان و خرده کاری نمای ساختمان با ۰۹۱۲۶۳۵۸۷۲۱ تماس بگیرید .