خدمات کفسابی و سنگسابی در رامسر توسط شرکت بهاری به کیفیت ساب ایتالیایی انجام می شود .

کفسابی در رامسر

کفسابی در رامسر بیشتر شامل ساب زنی سنگ داخلی آپارتمان که متشکل از کف داخل واحد و تراس و نیز پایگرد و پله است که هر کدام از لین قسمت ها دستگاه و روش کف سابی مخصوص خود را دارد .

برای مثال برای ساب کف ساختمان از دستگاه های سه فاز با قدرت ۷.۵ اسب بخار و برای پله ها از دستگاه ساب دستی و نیز برای کفسابی پله و پایگرد ها معمولا از دستگاه ساب تک فاز استفاده می کنیم .

لازم است بدانید که خدمات کفساب شامل مراحل مختلف و قیمت ها مختلف است از این رو لازم است تا تعداد مراحل و کیفیت مطلوب ابتدا قبل از شروع خدمات در قیمت لحاظ گردد .

کفسابی رامسر توسط شرکت بهاری معمولا با دستگاه های ایرانی ساب که ماهیانه تنظیم و بررسی می شوند انجام می شود . 

جهت سفارش خدمات سنگسابی و کفساب در رامسر با ۰۹۱۲۶۳۵۸۷۲۱ تماس بگیرید .