کفپوش اپوکسی انتی باکتریال در بیمارستان ها و اتاق های حساس به تمیزی توسط شرکت بهاری انجام می شود.

اپوکسی آنتی باکتریال

خاصیت ضد میکروبی و باکتری این نوع اپوکسی به خوبی پاسگوی محیط های بیمارستانی و نقاط حساس است . فرآیند کار به این صورت است که اپوکسی انتی باکتریال با نانو نقره ترکیب شده و از تجمع باکتری و میکروب جلوگیری می کند و طول عمر آنها را تا ۹۰ درصد کاهش می دهد . 

روش اچرای اپوکسی انتی باکتریال

جهت اجرای انتی باکتریال مراحل زیرابند یعنی سطح بتنی یکدست ایجاد شده و سپس در مرحله بعدی پرایمر یا استر کار به ضخامت معمول بین ۵۰ الی ۵۰۰ میکرون اجرا شده و در اخر لایه های اپوگسی و نانو نقره برروی ان اجرا می شود.

جهت کفپوش اپوکسی انتی باکتریال بیمارستان ، اتاق عمل ، اتاق کودک و ... با ۰۹۱۲۶۳۵۸۷۲۱ تمتس بگیرید .