شرکت بهاری جهت شفاف سازی خدمات خود در زمینه ارائه خدمات در نظر دارد تا نکات لازم جهت ارائه خدمات که از سوی پیمانکار و کارفرما می بایست رعایت شود را اعلام می کند .

وظایف پیمانکار

۱.پیمانکار و نماکار شرکت که در واقع سرپرست گروه اجرا خدمات ساختمانی بوده و غالبا خود نیز به عنوان استادکار در پروژه حضور دارد می بایست ، تمرکز خود را در انجام کیفیت ایده آل پروژه و مراقبت از اعضا تیم کند .

۲.پیمانکار موظف است تا قبل از شروع کار مواردی را که تهیه آنها به عهده کارفرما است را با وی درمیان گذارد .

۳.تهیه و استفاده از دستگاه های سنگین مانند دستگاه کفسابی و نماشویی و ... به عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچ مسئولیتی ندارد .

۴.پیمانکار موظف است نکات اصلی و دید کلی از نوع خدمان را برای کارفرما تصویر سازی کند.

۵.پیمانکار می بایست تخصص کافی و توانایی اجرای خدمات به طور صحیح را داشته باشد .

وظایف کارفرما

۱. کارفرما می بایست آب و برق لازم جهت انجام خدمات را در پای کار (در محل مورد نیاز پیمانکار ) تهیه نماید .

۲. کارفرما می بایست مبلغ ۲۰ درصد را حین شروع کار و مابقی را متناسب با پیشرفت کار پرداخت فرماید .

۳.کارفرما می بایست اطلاعات کافی در مورد خدمات نماشویی را دریافت نموده و یا در صورت شبهه از پیمانکار سئوال کند . 

۴.هرگونه تغییر در متراژ و نحوه انجام پروژه ، هزینه اضافی در بر دارد که کارفرما ملزم به پرداخت آن می باشد . 

۵. پرداخت هرگونه مبلغ اضافه به عنوان انعام و ... ممنوع می باشد .

۶. کارفرما می بایست هرگونه تغیر در زمان، متراژ ، قیمت و... را تنها با ۰۹۱۲۶۳۵۸۷۲۱ در میان گذارد ، در غیر این صورت هیچ گونه اعتباری ندارد .

۷.کارفرما می بایست خواسته و انتظار خود از خدمات مورد قرار داد را به طور شفاف به پیمانکار اعلام دارد .

توجه داشته باشید ،هدف از بند های بالا تنها و تنها ارائه خدمات با قیمت منسفانه و جلوگیری از بحث های اضافه که ممکن است بین کارفرما و پیمانکار به وجود آید ، تنظیم گردیده و لازم الاجرا می باشد .