اسید یک ماده واکنش گرا و بسیار کاربردی  است ، در زمینه نماشویی و نظافت نما انواع سنگ از اسید به عنوان برداشتن لکه و جرم استفاده میکنیم ، زیرا که اسید به دلیل قدرت واکنش بالا بیشتر مواد و جرم را در خود حل می کند و کار شستشو و نظافت را زیبا تر و تمیز تر می کند .

اسید برای چه سنگ هایی نباید استفاده شود ؟

همانطور که اشاره شد اسید ماده خورنده است و یکی از این مواد حل شونده در اسید پولیش و رزین مورد استفاده در کار خانه های سنگ است که برای براقیت بیشتر سنگ از آن استفاده می شود ، بنابر این باید توجه داشت اگر نمای براقی دارد که این براقیت در اثر پولیش است از اسید استفاده نکنید .

در باقی موارد می توان از اسید برای شستشوی نما و نظافت انواع نماهای سنگی و اجری استفاده کرد .

جهت سفارش شستشو انواع سنگ با مواد اسیدی و بدن اسید با شماره ۰۹۱۲۶۳۵۸۷۲۱ تماس بگیرید .