پله و پایگرد از ورودی ساختمان تا پشت بام نیاز به نگه داری و کفسابی پله و پایگرد است .

پله و پایگرد یک ساختمان پر تردد ترین قسمت یک ساختمان است پس طبیعی است که سریع تر از سایر قسمت های یک ساختمان کثیف و کدر شود .

پس از این اتفاق لازم است تا کفسابی پله و پایگرد به صورت ایتالیایی و حرفه ای انجام  شود تا لایه های مات و سوراخ شده سنگ جای خود را به لای تازه و براق زیرین بدهد . 

این کار تنها با ساب زنی سنگ پِله و پایگرد ممکن است .

کفسابی پله 

پله به صورت سنگ های تکی در ابعاد مختلف اجرا می شود . باید توجه داشته باشیم تا از موقع خرید سنگ مقاوم و مناسب انتخاب کنیم .

ما با دستگاه های مخصوص کفسابی پله اقدام به ساب زدن سنگ پله به صورت کاملا حرفه ای میکنیم تا تمامی کثیفی ها و ایراد های پله برطرف شده و مانند روز اول نو و براق شود .

کفسابی سنگ پایگرد 

پایگرد ها از دوقسمت استراحتگاه و قسمت پادری واحد ها تشکیل می شود ،که استراحتگاه ها ابعاد کوچک تری دارند . 

سنگهای پایگرد نیز نیاز به ساب سنگ پایگرد دارد تا لبه و ناهمواری سنگ از بین رفته و یکدست و یکنواخت شود تا کثیفی را به خود جذب نمی کند .

قیمت کفسابی سنگ پله و پایگرد 

قیمت ساب سنگ پله و پایگرد به صورت تکی محاسبه می شود و پله با دستگاه های ساب زنی دستی انجام می شود و نیز پایگرد ها و استراحتگاه ها نیز با دستگاه های کفسابی تک فاز یا سه فاز انجام می شود .