شیشه نمای بیرونی ساختمان در ارتفاع بلندی قرار دارد که دور از دسترس است نماشویی شیشه با طناب پیشنهاد ما به شماست .

نماشویی شیشه

نماشویی شیشه ساختمان از داخل توسط ساکنین تمیز می شود اما بحث ما تمیز شیشه از بیرون است که معمولا دسترسی ندارد حتی اگر دسترسی نصفه و نیمه داشته باشد، به دلیل عدم سطح اتکای کافی نمی توان به خوبی تمیز کرد .در اینجا می توان با استفاده از طناب راپل از پشت بام فرود کرده و سطح دسترسی مناسب به سطح بیرونی شیشه داشت و شروع به تمیز کردن نمای شیشه توسط نماکار می کند .

نماشویی شیشه ساختمان با طناب راپل

در این روش برای شستن و تمیز کردن نمای ساختمان نیاز به داربست و مسائل از این دست نیست تنها یک نماکار حرفه ای تمامی کارهای نظافت نمای ساختمان از بیرون را انجام می دهد .

قیمت نماشویی شیشه

قیمت و هزینه نماشویی شیشه ساختمان بستگی به شرایط متعدد دارد وِی به صورت معمول متر مربع ۷ هزار تومان انجام می شود.

 برای استعلام قیمت شستن نمای شیشه ای با طناب با ما تماس بگیرید ۰۹۱۲۶۳۵۸۷۲۱