کف سابی سنگ ساختمان با روش ایتالیایی یکدست و بصورت صیقلی انجام می شود .

کف سابی

کف سابی سنگ در تهران به صورت یکپارچه و مناسب ترین کیفیت انجام می شود . اما باید اشاره کرد کنم که کف سابی سنگ ساختمان در مرحله نازک کاری است و معمولا بعد از مرحله گچ کاری و نقاشی سقف و نصف دیوار ها انجام می شود. دلیل اینکه کف سابی در این مرحله از ساختمان انجام می شود این است که پس از گچ کاری و نقاشی ساختمان چون سطح سنگ کثیف شده و خط و خش می افتد با کفسابی میتوان همه اینها را برطرف کرد .

قیمت کف سابی سنگ تهران

قیمت کف سابی سنگ به صورت مترمربع انجام می شود .و همچنین بسته به مراحل انجام شده و نیز مواد مانند رزین و لقمه های ساب زنی استفاده می شود .هزینه کف سابی سنگ تهران با این مقیاس ها تعیین می شود .

برای سفارش کف سابی  با 09126358721 تماس بگیرید.