قیمت پیچ و رولپلاک سنگ نما در تهران به صورت عددی اگر بیان کنیم از هر عدد 1000 تومان الی 1800 تومان می باشد . حال به توضیح اینکه چه پیچ و رولپلاک کردن چه نوع سنگ 1000 تومان یا و کدام 1800 تومان می باشد بحث می کینم .

قیمت پیچ و ورلپلاک کردن سنگ نما در تهران

در شرایطی که ابعاد سنگ ابعاد معمولی یعنی بزرگ تر از 30*50 باشد و همچنین سنگ بسیار سخت نباشد قیمت انجام پیچ و رولپلاک سنگ به نما به صورت عددی در حدود 1000 تومان می باشد .و همچنین در شرایط بالا برای سنگ گرانیت هر پیچ و رولپلاک گرانیت به دلیل سختی بیش از حد گرانیت به صورت عددی 1800 تومان است .اما در شرایطی ابعا سنگ کوچک مانند سنگ به صورت نوار های 10 یا بیست سانتی باشد و یا سطح مورد نظر سرامیک باشد طبیعی است که قیمت پیچ و رولپلاک کردن سنگ های ابعاد کوچک و همچنین سرامیک که از حساسیت بالایی برخوردار است قیمتی در حدود 1600 تومان به صورت هر عددی دارد .

برای اطلاع دقیق از قیمت پیچ و رولپلاک سنگ نما با 09126358721 تماس بگیرید.