کفسابی موزاییک را وقتی انجام بدهید که ابتدا سنگ فرش می کنید یا وقتی که کثیف و سیاه شده باشد .راهکار ساب زنی موزائیک است.

کفسابی موزاییک

موزاییک تشکیل شده از بتن و سنگ دانه های با رنگ و شکل های مختلف است . ذاتا بتن مقاومت فرسایشی یا سایشی زیادی ندارد از این رو لازم تا یک کفسابی موزاییک منتسب انجام دهیم تا مقاومت کفپوش موزائیکی ما به شدت افزایش یابد .این کار با صاف و صیقلی کردن سطح موزاییک انجام می شود با این کار بتونه و یا رزین هم همزمان با ساب زنی موزاییک انجام می شود تا مقاومت آن را افزایش داده و غیر قابل نفوذ کند .سنگسابی موزائیک به شدت تاثیر گذار است.

کف سابی موزائیک حیاط

محوطه ساختمان به دلیل تماس مستقیم با یخ بندان و برف و احتمال سر خوردن و نیز نفوذ آب و یخ زدن آن لازم تا کف سابی موزائیک را انجام دهیم تا هم در برابر نفوذ آب و درنتیجه یخ بندان مقاوم باشد و برای جلو گیری از سر خوردن در آخر می توان از یک ساب زنی زبر استفاده کرد تا مانع از سر خوردن افراد شود .

برای کفسابی موزاییک و ... با شماره 09126358721 تماس بگیرید.