کفسابی موزاییک را وقتی انجام بدهید که ابتدا سنگ فرش می کنید یا وقتی که کثیف و سیاه شده باشد .

کفسابی موزاییک

موزاییک تشکیل شده تز بتن و سنگ دانه های با رنگ و شکل های مختلف است .

ذاتا بتن مقاومت فرسایشی یا سایشی زیادی ندارد از این رو لازم تا یک کفسابی موزاییک منتسب انجام دهیم تا مقاومت کفپوش موزائیکی ما به شدت افزایش یابد .

این کار با صاف و صیقلی کردن سطح موزاییک انجام می شود با این کار بتونه و یا رزین هم همزمان با ساب زنی موزاییک انجام می شود تا مقاومت آن را افزایش دادا و غیر قابل نفوذ کند .

کف سابی موزائیک حیاط

محوطه ساختمان به دلیل تماس مستقیم با یخ بندان و برف و احتمال سر خوردن و نیز نفوذ آب و یخ زدن آن لازم تا کف سابی موزائیک را انجام دهیم تا هم در برابر نفوذ آب و درنتیجه یخ بندان مقاوم باشد و برای جلو گیری از سر خوردن در آخر می توان از یک ساب زنی زبر استفاده کرد تا مانع از سر خوردن افراد شود .