نماشویی ساختمان به عنوان بخش مهمی از نظافت و نگه داری ساختمان است و باید هزینه نماشویی ساختمان در شارژ ماهیانه لحظه گردد . و به طور معمول هر فصل یک بار اقدام به نما شویی ساختمان کنیم .

نماشویی ساختمان

نماشویی در تهران مخصوص هر نوع ساختمانی با هر نوع نمایی وجود دارد و هر چه قدر که ادعا کنیم از متریال های ضد آب و یا دفع کننده کثیفی استفاده کرده ایم ،باز نیاز به نماشویی دوره ای داریم تا لکه و کثیفی ها را برطرف کنیم .در یک ساختمان چندین نوع خدمات نظافتی وجود دارد که نظافت نمای ساختمان از مهم ترین و پر هزینه ترین آنها است .

نماشویی ساختمان در تهران

در تهران به دلیل تردد بسیار زیاد خودرو ها و شرایط ویژه ای و هوایی اعم از بارش باران های اسیدی و ... هر فصل نیاز به شستشوی نما است که این کار نماشویی با طناب نام دارد .

برای نماشویی ساختمان با 09126358721 تماس بگیرید.