اگر تعدادی سنگ نمای ساختمان تان در اثر عواملی چون عدم چسبندگی مناسب سنگ به دیوار و اسکوپ نشدن سنگ به نما می افتد ما می توانیم با پیچ و رولپلاک سنگ نما آن را مانند روز اول سر جای خود قرار دهیم. 

مزایای چسباندن سنگ با پیچ

در این روش یک نماکار با طناب راپل از نما آویزان شده و در محل سنگ که افتاده است قرار می گیرد .و سپس شروع به چسباندن سنگ به محل مورد نظر می نماید این کار با پیچ و رولپلاک سنگ انجام می شود و به نوعی سنگ به روی نما اسکوپ می شود . قیمت چسباندن سنگ به نما با پیچ و رولپلاک نما به صورت عادی یا چکی محاسبه می شود .

برای اطلاع از قیمت پیچ و رولپلاک سنگ نما با شماره ۰۹۱۲۶۳۵۸۷۲۱ تماس بگیرید .