رزین ساب و بتونه ساب زنی دو روش کاربردی کفسابی برای پر کردن بند ها و خلل و فرج سنگ استفاده می کنیم ما با هر دو روش کف سابی را انجام می دهیم و یا با ترکیبی از دو روش یعنی رزین بتونه ساب بهترین حالت ممکن است .

کفسابی رزین ساب

کف سابی رزین ساب از انواع بهترین روش های ساب زنی سنگ می باشد به طوری که در روش رزین ساب با استفاده از انواع لاستیک و رزین و در مرحله دوم از کفسابی رزین برروی کفپوش سنگی اجرا می شود تا تمامی درز ها و حرفات را پر کند علاوه بر این رزین به دلیل حالت پلیمری کمک بسیاری در براقیت و درخشش سنگ می کند . مخصوصا در حالتی که رزین مصرفی رزین با کیفیت خوب باشد کیفیت کار نیز بسیار بالا خواهد بود .

کفسابی بدون بند هم زیر مجموعه ای از کف سابی با رزین ساب است .

کفسابی بتونه ساب

در بتونه ساب به جای رزین از ترکیب چسب سنگ و سیمان سفید استفاده می شود و این ماده به دلیل سیمانی بودن آن به مرور زمان و با جذب رطوبت بر میزان مقاومت آن افزوده می شود .

کف سابی بتونه ساب برای پروژه های که از سنگ های بدون خلل و فرج و درزهای اورلب استفاده شده است بسیار مناسب است زیرا که هم قیمت تمام شده ساب زنی پایین می شود و هم کیفیت قابل قبول نیز دارد و هم چنین می توان با افزودن رنگ همرنگ سنگ بتونه ایجاد کرد تا به زیبایی و درخشش هرچه بیشتر کفپوش سنگی کمک کند .

کف سابی رزین-بتونه ساب

در ساب زنی رزین بتونه ساب از هر دو ماده یعنی رزین و بتونه سنگ استفاده می شود مزیت این کار این است که هر دو مواد ضعف های هم را می پوشاند و در نهایت کفسابی یک سطح بدون ایراد را تحویل می دهند در این روش رزین لایه زیرین کفسابی را می گیرد و بتونه لایه بالایی ساب زنی را تشکیل می دهد .

۰۹۱۲۶۳۵۸۷۲۱