پیچ و رولپلاک نما

پیچ و رولپلاک نما

پیچ و رولپلاک نما با طناب و بدون نیاز به داربست توسط شرکت بهاری در تهران ارائه می شود . قطعا شما در ساختمان های محله یا در آشنایان دیده یا شنیده اید که صحبت از محکم کردن سنگ نما توسط پیچ و رولپلاک نما انجام می شود را شنیده اید شاید برای شما سوال پیش آمده […]