تاثیر اسید بر انواع سنگ های نما

تاثیر اسید بر انواع سنگ های نما

تاثیر اسید بر انواع سنگ های نما به دلیل واکنش گرایی و کاربردی بودن اسید نما در زمینه نماشویی و نظافت نما انواع سنگ از اسید به عنوان برداشتن لکه و جرم استفاده میکنیم ، زیرا که اسید به دلیل قدرت واکنش بالا بیشتر مواد و جرم را در خود حل می کند و کار شستشو و نظافت را […]