کفپوش اپوکسی صنعتی

کفپوش اپوکسی صنعتی

کفپوش های صنعتی با ضخامت های ۵۰۰ میکرون الی ۵ میلی متر توسط شرکت بهاری انجام می شود .  اپوکسی صنعتی این نوع اپوکسی از مراحل مختلفی تشکیل شده و بسته به هدف مطلوب ما که یقینا صنعتی یعنی کارخانجات پر تردد است مورد استفاده قرار می گیرد .  مراحل اجرای اپوکسی صنعتی این نوع اپوکسی […]