پیچ و رولپلاک نمای ساختمان در آبیک و هشتگرد

پیچ و رولپلاک نمای ساختمان در آبیک و هشتگرد

پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان با پیچ های گالوانیزه در هشتگرد و آبیک توسط شرکت نماکاران بهاری انجام می شود . پیچ رولپلاک نما در هشتگرد در سازه های شهری ، نمای سنگی جزئی جدا ناپذیر از ساختمان های زیبا است ، زیرا که زیبایی بی نظیر نمای سنگی معمولا در نماهای دیگر بدست نمی […]