تفاوت کفسابی مدرن و سنتی

تفاوت کفسابی مدرن و سنتی

کفسابی در سالهای اخیر با پیشرفت های چشم گیری که داشته است ، از روش های ساب زنی گذشته کاملا از نظر مواد مصرفی و نوع کار جدا شده است و سابزنی مدرن کاملا متفاوت است . کفسابی سنتی ( ایتالیایی سابق) کف سابی سنتی که بیشتر به براقیت و شفافیت معروف است ، اما براقیت […]