بازسازی ساختمان

بازسازی ساختمان

بازسازی ساختمان بازسازی ساختمان برای اهداف مختلفی انجام می شود ،گاهی از عمر ساختمان مدت زیادی گذشته و عمر مفید متریال های به کار رفته تمام شده و به نوعی هرروز مشکلات جدیدی در ساختمان ایجاد می شود که شامل مشکلاتی اعم از خرابی سیستم های گرمایش و سرمایش و یا از بین رفتن عایق ساختمان و تلفات […]