تمیز کردن دوده از نمای ساختمان

تمیز کردن دود از نمای ساختمان

ما در مورد بسیاری از مواردی که موجب جلوه بد نمای ساختمان می شدند از جمله کثیفی هایی مانند اثر آلودگی هوا،باران های اسیدی ، ملات و گچ ریخته شده برروی نما هنگام ساخت ساختمان و … اما اتفاقات غیر منتظره مانند آتش سوزی در آشپزخانه و یا بالکن و … نیز وجود دارد .که بر […]