رزین ساب و بتونه ساب

رزین ساب و بتونه ساب

رزین ساب و بتونه ساب زنی دو روش کاربردی کفسابی برای پر کردن بند ها و خلل و فرج سنگ استفاده می کنیم ما با هر دو روش کف سابی را انجام می دهیم و یا با ترکیبی از دو روش یعنی رزین بتونه ساب بهترین حالت ممکن است . کفسابی رزین ساب کف سابی رزین ساب از انواع بهترین […]