راهنمایی های خرید سنگ

راهنمایی های خرید سنگ

سنگ را در دراز مدت باید دید ! بنابراین موقع خرید سنگ باید به نکاتی توجه کنید که شاید در روز اول زیاد به چشم نمی آید . شرکت بهاری در نظر دارد تا موارد اولیه شناخت سنگ را آشکار کند ، در انتخاب سنگ مهمترین مساله توجه به این نکته است که سنگ را […]