کفسابی در اقدسیه ، ظفر

کفسابی در اقدسیه ، ظفر

خدمات کفسابی در اقدسیه و ظفر به صورت شیشه ای و براق توسط شرکت بهاری انجام می شود . کفسابی در اقدسیه کفسابی در اقدسیه برای سنگ ، موزائیک و بتن قابل انجام است که هریک برای رسیدن به هدفی برای مثال در سنگ جهت براقیت و درخشش سنگ و در موزائیک برای برداشتن پستی و […]