کفسابی ایتالیایی

کفسابی ایتالیایی

کفسابی ایتالیایی مناسب ترین نوع کف سابی برای سنگ های مرمریت و تراورتن می باشد و مراحل ساب زنی ایتالیایی از ۸ الی ۱۲ مرحله می باشد که قیمت کفسابی ایتالیایی با توجه به مراحل آن تعیین می شود . کف سابی ایتالیایی کفسابی ایتالیایی ریشه و ذات ایتالیا دارد . این هنر ساختمانی ابتدا در ایتالیا و توسط ساختمان […]