کفسابی بیمارستان

کفسابی بیمارستان

کفسابی بیمارستان به دلایل معماری و نیز از نظر روانشناختی بسیار اهمیت دارد ، زیرا که بیمارستان محیطی زیبا ،شاداب و روحیه بخش داشته باشد تا از درد و غصه بیمار و همراهان وی بکاهد این امر تنها با دکراسیون زیبا و با نشاظ بیمارستان که ساب زنی بیمارستان بخش مهم ان است تشکیل می شود . […]