کفسابی ساختمان

کفسابی ساختمان

کفسابی ساختمان از واجب ترین نازک کاری های ساختمان قرار گرفت .در ساخت ساختمان های مدرن امروزی، از مواد و مصالح مختلفی استفاده می شود.سنگ، سیمان، ماسه، گچ، سرامیک و آهن از جمله مهم ترین مواد و مصالح مورد نیاز جهت ساخت یک ساختمان هستند.هر یک از این مواد و مصالح، با گذشت زمان دچار فرسودگی می شوند. […]