کفسابی در قیطریه ، پاسداران ، سهروردی

کفسابی در قیطریه ، پاسداران ، سهروردی

مناطق مختلف تهران میزان استفاده از سنگ برای کف متفاوت است پس میزان اهمیت کفسابی در مناطق مختلف تهران نیز متفاوت خواهد بود .در مناطق شمالی شهر تهران قیطریه ، پاسداران استفاده از سنگ برای کفپوش بسیار مرسوم است .از این رو از قدیم کفسابی درجه یک را می خواهند در سایر مناطق نیز بسته به نوع کفپوش کف […]