ساب زنی سنگ ۲۱ ۸۷ ۶۳۵ _۰۹۱۲

ساب زنی سنگ

ساب زنی انواع سنگ در تهران و سایر نقاط کشور پهناور ایران توسط شرکت بهاری انجام می شود .  ساب زنی ساب زنی سنگ در اصطلاح همان کفسابی یا سنگسابی است خب دلیل این کار نیز به مانند خدمات کف سابی براقیت، صیقل سنگ،یکنواختی سنگ و … است . ساب زنی سنگ کف دلیل این نام گذاری چیست ؟؟چرا […]