کفسابی سنگ اسلب و رزین ساب مخصوص اسلب

کفسابی سنگ اسلب و رزین ساب مخصوص اسلب

سنگ اسلب به عنوان لوکس ترین نوع ، جهت کفپوش داخل واحد ، لابی ساختمان ، فروشگاه ها و نمایشگاه ها است ، که با توجه به خاص بودن آن نیاز به کفسابی اسلب به صورت ویژه دارد . کفسابی سنگ اسلب کار کردن سنگ اسلب در تمامی مراحل آن باید با دقت و البته […]