کفسابی در قشم ـ کیش ـ بندر عباس

کفسابی در قشم ـ کیش ـ بندر عباس

کفسابی ایتالیایی و سنگ سابی انواع ساختمان های صنعتی و مسکونی و یا فروشگاه ها و هتل ها در قشم و کیش و بندر عباس توسط شرکت بهاری انجام می شود . کفسابی در قشم کف سابی بعضا با اهداف مختلفی به غیر از براقیت و درخشش کف انجام می شود ، به نوعی از […]