کفسابی لاشه سنگ

کفسابی لاشه سنگ

کفسابی لاشه سنگ در مراحل مختلف از جمله زبر و نرم و براقیت توسط  شرکت بهاری انجام می شود . لازم به ذکر است که ساب زنی سنگ ریزه نیز به صورت کفسابی ایتالیایی انجام می شود . کفسابی سنگ ابعاد ریز کف سابی سنگ با استفاده از لقمه سنگ ها و پد های ساب طی مراحل کف […]