کفسابی کارخانه و ساب سوله

کفسابی کارخانه و ساب سوله

پروژه ساب ایتالیایی دکتر یزدانی واقع در جاده کرج به متراژ ۷۰۰۰ متر بتن و موزاییک کفسابی شد ، در این پروژه شرکت بهاری از ۸ دستگاه ساب ایرانی جهت کفسابی کارخانه و ساب سوله دکتر یزدانی استفاده کردیم . کفسابی کارخانه شرکت بهاری خدمات کفسابی کارخانه ها رابا تمامی قوا و به صورت شبانه روزی انجام […]