شستشوی منافذ بتن و آسفالت قبل از رنگ کاری

شستشوی منافذ بتن و آسفالت قبل از رنگ کاری

شستشوی منافذ بتن و آسفالت قبل از رنگ کاری برای خالی کردن منافذ آن از گرد و خاک توسط شرکت خدمات ارتفاع بهاری انجام می شود . شستشو بتن با واترجت در بسیاری مواد مشاهده می شود که کف بتنی کارخانه و سوله ها پس از مدتی دچار شکستگی و ترک می شوند که در […]