شستشوی نمای ساختمان با جرثقیل،کلایمر،داربست

شستشوی نمای ساختمان با جرثقیل،کلایمر،داربست

شستشوی نما را می توان به سبک ها و روش های مختلف که از نماشویی با طناب و نماشویی با داربست ، نماشویی با کلایمر و نماشویی با جرثقیل هستند باید بسته به شرایط نما و امکان استفاده از طناب یا … یکی از روش های فوق را انتخاب می کنیم و یا می توان برای شستشوی نمای ساختمان از ترکیب چند […]