نماشویی در تهرانسر و مهراباد

نماشویی در تهرانسر و مهراباد

نماشویی در تهرانسر و شماره دو (خلیج فارس) و نیز منطقه مهرآباد توسط شرکت نماشویی بهاری انجام می شود . نماشویی در تهرانسر منطقه تهرانسر محله قدیمی است که شامل شهرک های سازمانی و شخصی ساز دنج و مناسبی است و دارای منظر شهری زیبایی است و این به دست نمی امد به جز با نگه داری ساختمان […]