نماشویی در دماوند – رودهن – بومهن

نماشویی در دماوند - رودهن - بومهن

نماشویی ساختمان در دماوند و بومهن و نیز رودهن توسط نیروهای شرکت بهاری انجام می شود . نماشویی در دماوند به دلیل رشد ساختمانی و شهر نشینی در شهرستان دماوند شرکا بهاری لازم دانسته که شستشوی نما با راپل را در دسته خدمات خود در شهرستان دماوند قرار دهد .این کار با استفاده از ابزار های راپل […]