کفسابی و نماشویی در ورامین شهر ری

کفسابی و نماشویی در ورامین شهر ری

خدمات کفسابی در ورامین و نماشویی ساختمان با روش های مختلف در شهر ری توسط شرکت بهاری انجام می شود . نماشویی در ورامین شهر ری منطقه ورامین و شهر ری در جنوب شرقی استان تهران واقع شده است منطقه ای بسیار قدیمی و زیارتی که امامزاده شاه عبدالعظیم و نیز منطقه ای بومی است […]