نماشویی و کفسابی در شهر قدس

نماشویی و کفسابی در شهر قدس

خدمات نماشویی و کفسابی در شهر قدس یا قلعه حسن خان بصورت تمام وقت انجام میشود و نمونه کارهای شرکت بهاری در شهر قدس تمامی فروشگاهای جانبو اعم از میدان ۹ دی و فروشگاه جانبو بلوار امامزاده و خیابان اصلی و نیز بلوار امام خمینی و … در این شهر می باشد . کفسابی در […]