شستشوی نما پاسیو

شستشوی نما پاسیو

شستشوی پاسیو پاسیو قسمتی از ساختمان است برای نور رسانی برای واحده پشت قواره اما این محیط گاها محل لانه کبوتر و انواع پرندگان و حشرات می شود .این محیط به شدت با فضله پرندگان و یا حشرات به محیطی کثیف بدل می شود که به هیچ وجه خوشایند نمی باشد از این رو لازم […]