کفسابی لابی و ورودی ساختمان

کفسابی لابی و ورودی ساختمان

لابی ساختمان از جمله مهم ترین قسمت ساختمان است و کفسابی لابی به صورت تخصصی و سنگسابی لوکس تنها از تیم ما ارائه می شود . کفسابی لابی لابی ساختمان بسیار پر رفت و آمد ایت و چون در ورودی ساختمان قرار دارد بنابر این گردو خاک و ماسه توسط کفش افراد حمل شده و در لابی […]