نماشویی کامپوزیت

نماشویی کامپوزیت

نماشویی کامپوزیت با طناب این امکان را می دهد تا نما را از نزدیک لمس کنیم و اقدام به شستشوی نمای کامپوزیت با قیمت مناسب نماشویی کنیم . نماشویی کامپوزیت کامپوزیت به دلیل آسانی اجرا و قیمت تمام شده مناسب و اینکه نیاز به زیر سازی ندارد و سرعت اجرای سریع بسیار مورد پسند قرار گرفته است […]