قیمت پیچ و رولپلاک نما در تهران

قیمت پیچ و رولپلاک نما در تهران

قیمت پیچ و رولپلاک سنگ نما در تهران به صورت عددی اگر بیان کنیم از هر عدد ۳،۷۰۰تومان الی ۴،۲۰۰ تومان می باشد . حال به توضیح اینکه چه پیچ و رولپلاک کردن چه نوع سنگ ارزان ترین و کدام گران ترین می باشد بحث می کینم . قیمت پیچ رولپلاک نما در تهران به چه عواملی بستگی […]