کفسابی تراورتن

کفسابی تراورتن

سنگ تراورتن سنگ طبیعی پرکاربرد دارای خلل و فرج فراوان است که هم خوبی سنگ تراورتن و هم نقطه ضعف آن محسوب می شود .سنگ تراورتن بیشتر در نمای ساختمان و دیواره ها و هم چنین برروی کف محوطه حیاط یا پارکینگ فرش می شود و به دلیل خلل و فرج و حفراتی که دارد […]