رزین و ماستیک سنگ ملیکا و جولی

رزین و ماستیک سنگ

رزین و ماستیک سنگ برند ملیکا و سایر برند های ایرانی و نیز رزین ایتالیایی اصل برند جولی توسط شرکت بهاری به فروش می رسد . رزین و ماستیک چیست ؟ رزین و یا ماستیک خمیری به ماده ای گفته میشود که معمولا به صورت نیمه جامد به فروش می رسد و در بسته بندی […]