مراحل نماشویی

مراحل نماشویی

مراحل نماشویی ساختمان های مختلف متفاوت است که بسته به روش نماشویی که توسط نماشور ساختمان تعیین می شود ، بستگی دارد . ما از رش های شستشو با نانو ، شستشو نما با واترجت سندبلاست ، شستشو با ابرو طی که هر یک مراحل مخصوص خود را دارند. مراحل نماشویی با مواد نانو برای نما شویی با […]