مقاوم سازی سنگ نمای انتیک با روش چسبی

مقاوم سازی سنگ نمای انتیک با روش چسبی

اگر قسمت انتیک نمای ساختمان تان شل شده و دچار ریزش شده است ، شرکت بهاری با استفاده از رزین و چسب مناسب و با روش تزریق از ریزش سنگ نمای شما جلوگیری می کند این روش مقاوم سازی سنگ نمای انتیک با روش چسبی نام دارد. مقاوم کردن سنگ انتیک کوچک با چسب گاها […]