پیچ و رولپلاک سنگ نما در قیطریه ،جردن،نیاوران

پیچ و رولپلاک سنگ نما در قیطریه ،جردن،نیاوران

پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان در نیاوران و قیطریه و جردن توسط تیم نماکاری شرکت بهاری با کیفیت یک ارائه می شود . پیچ و رولپلاک نما در نیاوران ساختمان های شمال تهران معمولا شامل نمای سنگی با طرح های مختلف از جمله نمای سلطنتی یا رومی است که روش خاص باید برای تثبیت […]