بستن درز انقطاع با یونولیت و ورق

بستن درز انقطاع با یونولیت و ورق

بستن درز انقطاع با استفاده از ورق گالوانیزه و یا پوشش درز انقطاع بین دو ساختمان با یونولیت دو روش برای بستن درز است که توسط تیم کاری ما با طناب و بدون نیاز به داربست انجام می شود.  درز انقطاع برای جلوگیری از تنش های بیش از حد بین دو ساختمان که در اثر […]