پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان در اصفهان

پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان در اصفهان

پیچ و رولپلاک سنگ نما با طناب و بدون داربست در اصفهان با اکیپ مجرب و بیمه دار به صورت حرفه ای ارائه می شود . پیچ و رولپلاک نما اصفهان جهت محکم کردن سنگ نمای ساختمان در شرایطی که سنگ ، سرامیگ و … ساختمان تان سست شده و لازم به محکم کاری است ، […]